DASH
Καλέστε μας: (+30) 210 2615366 LINK Email: rg.mo1718870922c.hsa1718870922d@rg1718870922 LINK LINK LINK LINK LINK  EN  |  EL
marker

Πράσινο Σπίτι DASH

Το «Πράσινο Σπίτι» διακρίνεται για τις εξαιρετικά μικρές ενεργειακές απώλειες (εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης- ψύξης έως 70%) και την αξιοποίηση ενέργειας από τον ήλιο, ενώ κατασκευάζονται από οικολογικά υλικά, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα το Πράσινο Σπίτι να ανήκει, σύμφωνα με την κατάταξη του νέου ενεργειακού κανονισμού ΚΕΝΑΚ 2010, στις ανώτατες ενεργειακές κατηγορίες (κατεβάστε το pdf) Α+ και Α, προσφέροντας έτσι μακροπρόθεσμα πολλαπλά οφέλη στον ιδιοκτήτη.

Στην DASH® προσέχουμε το διαταραγμένο περιβάλλον και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην Οικολογική Δόμηση (κατεβάστε το pdf). Για ορισμένα δομικά υλικά, μεταξύ των οποίων Συστήματα Κουφωμάτων και Έπιπλα Κουζίνας, παρέχονται σήμερα πιστοποιήσεις (κατεβάστε το pdf) και κάποιο είδος οικολογικής σήμανσης (κατεβάστε το pdf), η οποία δίνει στον καταναλωτή ορισμένα εχέγγυα για την περιβαλλοντική φερεγγυότητα του προϊόντος και το οικολογικό αποτύπωμα (κατεβάστε το pdf) του.

DASH

Ενεργειακές Κατηγορίες Κτιρίων

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κτίρια έχει δύο βασικούς άξονες που αφορούν:

• Στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κάθε μορφής.

• Στην ελαχιστοποίηση των κάθε είδους ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.

·Για την ταξινόμηση των κτιρίων στις κατηγορίες του ενεργειακού πιστοποιητικού εισάγεται ο όρος «Κτίριο αναφοράς». Ως κτίριο αναφοράς ορίζεται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν τη ΘΨΚ των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ΖΝΧ και το φωτισμό.


Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, στα νέα κτίρια και στις ανακαινίσεις πρέπει να γίνεται μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ο έλεγχος θερμικής επάρκειας σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο γίνεται έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των επιμέρους στοιχείων και στο δεύτερο έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του συνόλου του κτιρίου. Πρέπει δε, για κάθε υλικό που χρησιμοποιείται να κατατίθεται αποδεικτικό της τιμης λ που διαθέτει.


Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόμηση των κτιρίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Ο δείκτης RR λαμβάνεται ίσος με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια με χαμηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.

 

DASH

Οικολογική Δόμηση

Είναι η δόμηση που προσεγγίζει το κτίριο ολιστικά, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο σχεδιασμός του κτιρίου είναι βιοκλιματικός, δηλαδή λαμβάνει υπόψιν τον προσανατολισμό, ηλιασμό, σκιασμό και αερισμό, το σχήμα, το μέγεθος αλλά και θέση των κουφωμάτων, τη θερμομόνωση του κελύφους, τη χρήση παθητικών ηλιακών και αιολικών συστημάτων, κ.α.

Οι λύσεις θέρμανσης και ψύξης βασίζονται σε εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές (πχ. ήλιος, άνεμος, βιομάζα, γεωθερμία) και όχι σε ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Στην επιλογή θέσης του κτιρίου λαμβάνεται υπόψιν το υπέδαφος, τα γεωμαγνητικά πεδία, το ραδόνιο, τα καλώδια και οι πυλώνες υψηλής τάσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται δε ρυπαίνουν τον εσωτερικό αέρα και καταναλώνουν τη λιγότερη δυνατή ενέργεια στην παραγωγή, μεταφορά και κατεδάφισή τους. Τέλος, στο εργοτάξιο γίνεται εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και ανακύκλωση.

Ένα οικολογικό κτίριο μπορεί να έχει οικονομία από 50-100%, ενώ σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο υπεύθυνα κατασκευασμένο (και σωστά θερμομονωμένο), το κόστος κατασκευής δεν είναι πολύ υψηλότερο. Ο γνωστός Αιγύπτιος αρχιτέκτονας Hassan Fathy αναβίωσε αρχαίες παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής σε κτίρια που κατασκεύασε στο Κάιρο και το Λουξόρ, για τις οποίες χρειάζονταν ελάχιστοι εργάτες και τούβλα από λάσπη φτιαγμένα επιτόπου και ξεραμένα στον ήλιο! Τα σπίτια που έχτισε με τον τρόπο αυτό, κόστιζαν ελάχιστα σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο με υλικό το μπετόν. Επίσης, καθώς ο σχεδιασμός τους ήταν απόλυτα συμβατός με την τοπική παράδοση αλλα και πλήρως εναρμονισμένος με το κλίμα της περιοχής εξοικονομούσαν ενέργεια στη λειτουργία τους.

Πιστοποιήσεις

Η πιστοποίηση του προϊόντος, ή αλλιώς η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελεί ουσιαστικά μία δήλωση της απόδοσης του προϊόντος και μία δήλωση σταθερότητας της απόδοσης αυτής, από τον κατασκευαστή, που βασίζεται στα εξής:

• στον έλεγχο παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control).

• στον προσδιορισμό του τύπου (initial type testing) του κάθε προϊόντος

• σε πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές, ανάλογα με το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που ισχύει για την συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων ή έχει επιλεγεί από τον παραγωγό.

·Η σήμανση CE αποτελεί απαίτηση της οδηγίας 89/106/ΕΕC [Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α’ 176) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»]. Η εμπορία δομικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς σήμανση CE δεν επιτρέπεται. Ειδικά για τα κουφώματα η τελευταία προθεσμία προσαρμογής ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2010. Η σήμανση συμμόρφωσης CE σηματοδοτεί ουσιαστικά την ευθύνη του παραγωγού του δομικού προϊόντος για την συμμόρφωση του προϊόντος με την δηλωθείσα απόδοση του.


Η πιστοποίηση, δηλαδή η σήμανση CE, εκτός από υποχρέωση για την νόμιμη κυκλοφορία του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει παράλληλα και τα στοιχεία για τις θερμομονωτικές επιδόσεις των δομικών προϊόντων που απαιτούν οι κανονισμοί, αλλά και ο καταναλωτής.

Οικολογική Σήμανση

Γίνεται δύσκολο να είστε ένας οικολογικά συνειδητοποιημένος καταναλωτής με τις περιβαλλοντικές ετικέτες που βρίσκονται σε τόσα προϊόντα. Με την κλιματική αλλαγή που όλο και περισσότερο απειλεί τον τρόπο ζωή μας, η μέριμνα για το περιβάλλον έχει μπει για τα καλά στην συνείδησή μας. Σαν καταναλωτές προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε με μια πιο οικολογική συνειδητοποιημένη συμπεριφορά όταν ψωνίζουμε. Τα «οικοσήματα» που βρίσκουμε σε πάρα πολλά προϊόντα κανονικά θα έπρεπε να μας βοηθήσουν. Αλλά τα σήματα είναι πολλά και οι οικολογικές υποσχέσεις πολλές φορές είναι παραπλανητικές.

Πολλοί καταναλωτές άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις ετικέτες (π.χ. αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών σημειώνουν ότι 30% των καταναλωτών επιζητεί την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης όταν πάει να αγοράσει οικιακή συσκευή).

Υπάρχουν διάφορες σημάνσεις για υπεύθυνη ξυλεία , αλλά δεν είναι διαδεδομένες, ειδικά στην Ελλάδα. Δύο είναι τα κύρια σήματα : το σήμα του Forest Stewardship Council (FSC), και το σήμα του Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). Οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν το Forest Stewardship Council και επικρίνουν το Programme for the Endorsement of Forest Certification, ότι δεν έχει αρκετά αυστηρούς κανόνες. Και οι δύο οργανώσεις προστατεύουν τα δάση και τους ιθαγενείς πληθυσμούς που μπορεί να κινδυνεύουν από την αλόγιστη ξυλεία.

DASH

Όλοι οι προμηθευτές επίπλων κουζίνας της DASH έχουν FSC κ PEFC.

Οικολογικό Αποτύπωμα

Η έννοια «οικολογικό αποτύπωμα» αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα είδη καταναλώνουν τους πόρους της Γης σε εκτάρια παραγωγικής γης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο οικολογικό αποτύπωμα είναι σήμερα 2,2 εκτάρια κατά κεφαλήν, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 1,8 εκτάρια προκειμένου να παραμείνει εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της Γης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% περισσότερο από την ετήσια παραγωγή της Γης, με άλλα λόγια, η Γη χρειάζεται έναν χρόνο και τρεις μήνες για να παραγάγει ό,τι εμείς χρησιμοποιήσαμε σε ένα και μόνο έτος (2003) (Οικολογική έκθεση του WWF για το 2006).

Έπιπλα Κουζίνας Γερμανικής Ποιότητας

Με την εγγύηση της DASH! – Κλείστε ραντέβου με την καινούργια σας κουζίνα!